Budget

Het recht op verpleging en verzorging thuis

Kroon Particuliere Thuiszorg verleent zorg vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering (ZvW) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Het is ook mogelijk de zorg particulier te financieren.  Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar

Voor wie?

Iedere inwoner van Nederland kan aanspraak maken op verpleging en verzorging in zijn eigen, vertrouwde woonomgeving, om opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen. Ook mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en op tijdelijke verpleegkundige hulp zijn aangewezen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor zorg uit ZvW of PGB dient er een indicatie van de zorgbehoefte gesteld te worden. Wij hebben indicatiestellers in ons midden die hiervoor vakkundig zorg kunnen dragen.

Hoe werkt het?

Als u zorg vanuit de ZvW krijgt, dient u de declaraties in bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stort de te vergoeden bedragen op uw bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor uitbetaling aan uw zorgverlener. Bij een PGB krijgt u een budget toegewezen waarmee u zelf zorg of begeleiding kunt inkopen. De Sociale verzekeringsbank (SVB) beheert de budgetten. Maandelijks dient u de facturen van uw zorgverlener in bij SVB, waarna uitbetaling volgt.

Zorg kan ook altijd particulier vergoed worden. U betaalt dan uit eigen middelen en bent dan dus niet gebonden aan de regelgeving van PGB of ZvW. Een combinatie van particuliere zorg en zorg vanuit  PGB of ZvW is ook een mogelijkheid.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, kosten of vergoeding, neemt u dan contact met ons op.