Kwaliteit van Zorg

Verzorging, verpleging en begeleiding op hoog niveau

Kwaliteit is de kroon op ons werk, dat ziet u terug in onze referenties (op aanvraag) en ons vaste team van professionals op wie we onvoorwaardelijk kunnen steunen. We hebben een divers zorgaanbod. Onze zorgvragers bevinden zich vaak in een afhankelijke situatie. Respect en professionele zorgverlening vormen dan ook de basis voor een gelijkwaardige vertrouwensband.

Kroon Particuliere Thuiszorg (KPT) biedt u de volgende zekerheden:

  • Gediplomeerd: Zorgverleners hebben een afgeronde opleiding tot verzorgende of verpleegkundige. Verpleegkundigen zijn allen BIG-geregistreerd.
  • KIWA keurmerk: Zorgverleners voldoen aan beroeps- en ondernemereisen voor kwalitatief hoogstaande zorg.
  • Verzekeringen: Zorgverleners hebben een rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
  • Beroepscode: De Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden en beroepsverantwoordelijkheid vormen de leidraad voor ons handelen.
  • Tot slot: Zorgverleners kunnen een door het Ministerie van Justitie afgegeven Verklaring omtrent Gedrag tonen (VOG).